Cơ Điện Lạnh bắt đầu bán ra cổ phiếu Nhiệt điện Phả Lại

Chào mừng Quý Khách Hàng đến với website

icon

Hotline liên hệ:

0704 090 351

icon

Giờ làm việc:

8:00 - 21:00

icon

Giỏ hàng:

( 0 ) sản phẩm

Cơ Điện Lạnh bắt đầu bán ra cổ phiếu Nhiệt điện Phả Lại
14/01/2024 04:41 PM 11 Lượt xem

  Tập trung mảng năng lượng tái tạo, Công ty con của CTCP Cơ Điện Lạnh (mã REE – sàn HoSE) muốn bán giảm sở hữu tại CTCP Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC – sàn HoSE).

  TIN LIÊN QUAN

  Công ty TNHH Năng lượng REE đăng ký bán 3,2 triệu cổ phiếu PPC để giảm sở hữu từ 24,14% về còn 23,14% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 11/5 đến 8/6.

  Tính tới 31/3/2023, CTCP Cơ Điện Lạnh (mã REE – sàn HoSE) đang sở hữu 100% vốn tại Công ty TNHH Năng lượng REE và ghi nhận đầu tư vào Công ty con với giá trị đầu tư 6.349,5 tỷ đồng.

  Ngoài ra, Cơ Điện Lạnh cũng đang ghi nhận đầu tư 1.234,6 tỷ đồng vào CTCP Nhiệt điện Phả Lại, tương ứng sở hữu 24,14% vốn điều lệ. Như vậy, ước tính giá mua cổ phiếu trung bình khoảng 15.952 đồng/cổ phiếu.

  Nếu tính theo giá thị trường ngày 12/5, cổ phiếu PPC đang giao dịch vùng 15.500 đồng/cổ phiếu, thấp hơn giá trung bình đang ghi trên Báo cáo tài chính quý I/2023 là 15.952 đồng/cổ phiếu.

  Trước đó, tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, ông Huỳnh Thanh Hải, Tổng giám đốc Cơ Điện Lạnh cho biết vì định hướng đầu tư năng lượng tái tạo, tập đoàn có kế hoạch thoái vốn khỏi nhiệt điện và đã có lộ trình bán vốn Nhiệt điện Phả Lại.

  Đây có thể xem là động thái, Cơ Điện Lạnh không còn mong muốn tăng đầu tư vào dự án nhiệt điện than như những năm trước đây.

  Ngoài Nhiệt điện Phả Lại, trong lĩnh vực nhiệt điện than, Cơ Điện Lạnh đang đầu tư 32,6 tỷ đồng vào CTCP Nhiệt điện Hải Phòng; đầu tư 16,55 tỷ đồng vào CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh.

  Lợi nhuận quý I/2023 giảm 53,6%, về còn 39,89 tỷ đồng

  Về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2023, Nhiệt điện Phả Lại ghi nhận doanh thu đạt 1.310,59 tỷ đồng, tăng 21,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế ghi nhận 39,89 tỷ đồng, giảm 53,6% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 3,9% về chỉ còn 1,8%.

  Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 44,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 18,6 tỷ đồng, về 23,24 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 40,7%, tương ứng giảm 27,84 tỷ đồng, về 40,61 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 5,1%, tương ứng giảm 1,26 tỷ đồng, về 23,39 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

  Được biết, trong năm 2023, Nhiệt điện Phả Lại đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 5.948,97 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến 266,61 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2023, Công ty hoàn thành 15% so với kế hoạch.

  Cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo và cắt margin

  Công ty TNHH KPMG đã đưa ra báo cáo kiểm toán năm 2022 đối với CTCP Nhiệt điện Phả Lại với ý kiến ngoại trừ do chưa ghi nhận giảm 161,99 tỷ đồng doanh thu.

  KPMG cho biết, Nhiệt điện Phả Lại chưa ghi nhận phần doanh thu thoái hoàn điện năng sau thời điểm phát hành báo cáo tài chính năm trước do sai số thiết bị đo đếm diễn ra từ tháng 12/2018 đến tháng 3/2022 với tổng số tiền 161,99 tỷ đồng trong báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2022.

  Việc chưa ghi nhận doanh thu điện năng thoái hoàn do sai số thiết bị đo đếm của Nhiệt điện Phả Lại là chưa phù hợp với hướng dẫn tại Mục b, khoản 1, Điều 81, Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ Kế toán doanh nghiệp mà theo đó trường hợp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải giảm giá, phải chiết khấu thương mại, bị trả lại sau thời điểm phát hành báo cáo tài chính doanh nghiệp ghi giảm doanh thu của kỳ phát sinh (kỳ sau).

  Nếu Nhiệt điện Phả Lại ghi nhận doanh thu thoái hoàn điện năng do sai số thiết bị đo đếm theo quy định nêu trên của Thông tư 200 thì doanh thu thuần, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận sau thuế lần lượt giảm 161,99 tỷ đồng, 32,4 tỷ đồng và 129,6 tỷ đồng cho năm kết thúc ngày 31/12/2022; thuế phải thu Nhà nước và tài sản thuế thu nhập hoãn lại sẽ lần lượt tăng thêm 10,26 tỷ đồng và 16,89 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2022 và phải thu ngắn hạn của khách hàng; thuế và các khoản phải nộp Nhà nước; và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sẽ lần lượt giảm 161,99 tỷ đồng, 5,2 tỷ đồng và 129,6 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2022.

  Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán, Nhiệt điện Phả Lại cho biết, tháng 4/2022, đơn vị kiểm định các máy biến điện áp (TU) mới phát hiện ra sai số của các máy biến điện áp. Khi xác định số liệu quá khứ thì thấy có điểm sai số từ năm 2018.

  Do phần máy biến điện áp 5 năm mới thực hiện kiểm định một lần. Vì vậy, Công ty cho biết đến năm 2022, bên mua và bên bán tạm thời xác định kiểm định và phát hiện sai sót từ tháng 12/2018 đến tháng 3/2022. Kể từ tháng 4/2022 đến tháng 12/2022, các bên gồm Nhiệt điện Phả Lại, Công ty mua bán điện, Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia, Công ty Truyền tải điện 1, Tổng Công ty điện lực Miền Bắc đã họp nhiều lần để xây dựng phương pháp tính toán sai số nêu trên.

  Nhiệt điện Phả Lại nhấn mạnh, tạm ước tính và ghi nhận giảm 161,99 tỷ đồng tiền doanh thu thoái hoàn vào kỳ kế toán quý IV/2022. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các bên chưa thống nhất được các nội dung liên quan doanh thu thoái hoàn do chưa đầy đủ hồ sơ, phương pháp xác định sản lượng và đơn giá.

  Chính vì vậy, Nhiệt điện Phả Lại chưa đủ cơ sở ghi nhận vào Báo cáo tài chính năm 2022. Trong thời gian tới, Nhiệt điện Phả Lại tiếp tục đàm phán với các bên có liên quan về nội dung này, Công ty sẽ ghi nhận doanh thu thoái hoàn này vào kỳ kế toán có sự thống nhất của các bên.

  Sau ý kiến của kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) Quyết định đưa cổ phiếu PPC vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ và đồng thời đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính năm 2022.

  Đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/2, cổ phiếu PPC giao dịch giá tham chiếu 15.500 đồng/cổ phiếu.

  0
  Zalo
  Hotline